> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون اعلام و اطفاء حريق


دوازدهمين جلسه كميسيون اعلام و اطفاء حريق اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ با دستور جلسه, بررسي اهداف كوتاه و ميان مدت و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويست و سومين جلسه هيأت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


شصت و هشتمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ با دستور جلسه, بررسي قرارداد مشاوره تشكيل گرديد.

»

كميسيون آموزش


چهل و هفتمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ با دستور جلسه, ادامه مباحث رتبه بندي شركت ها تشكيل گرديد.

»

كميسيون اعلام و اطفاء حريق


يازدهمين جلسه كميسيون اعلام و اطفاء حريق اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ با دستور جلسه, بررسي اهداف كوتاه و ميان مدت و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويست و دومين جلسه هيأت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی