> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تشكيل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


هشتاد و يكمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـسـت و نـود و سـومـيـن جـلسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تـشـكـيـل گـرديـد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و پنجاه و يكمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تشكيل گرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و پنجاهمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تشكيل گرديد

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


هشتادمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
اخبار اتاق بازرگانی
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی