> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


بيست و سومين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ تشكيل گرديد. در طول جلسه كميته هاي كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد بصورت ۴كميته معرفي شدند و اعضاء حاضر در كميسيون جهت مشاركت و حضور در كميته ها مشخص گرديدند.

»

كميسيون مهندسي حريق


هجدهمين جلسه كميسيون مهندسي حريق اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

»

كنفرانس خبري


كنفرانس خبري ثبت استاندارد ملي ۲۱۱۲۲-۴ سامانه هاي نظارت تصويري مورد استفاده در كاربردهاي امنيتي با حضور اعضاء هيأت مديره و روساي كميسيون هاي تخصصي اتحاديه سراسري و رسانه هاي تخصصي در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ با خوش آمدگويي آقاي مهندس مسعود شنتيايي(رياست محترم اتحاديه) آغاز گرديد و در ادامه آقاي مهندس سعيد صفوي دبير تدوين استاندارد (عضو هيات مديره اتحاديه) در خصوص فعاليت هاي كميسيون نظارت تصويري بيان نمودند:اين كميسيون در سال۹۳ به بررسي فني, تخصصي مناقصات و خريد تجهيزات دوربين مداربسته و تعيين نسبت هاي كيفي قيمتي آن ها با توجه به صرفه و صلاح كشور و همچنين بررسي استانداردهاي روز دنيا و تطبيق آن با شرايط مورد نياز كشور و تدوين استانداردهاي بومي پرداختند و سپس فهرست بها خدمات فني مهندسي مطابق با شرايط فني كار و وضعيت اقتصادي كشور تهيه گرديد و قوانين و بخشنامه ها و مقررات و تعيين مقررات مخل فعاليت هاي صحيح قانوني شركت ها بررسي گرديد و اصلاح و يا حذف برخي از موارد به مراجع قانوني ذيربط پيشنهاد گرديد. ايشان از ديگر فعاليت اين كميسيون بررسي آخرين پيشرفت هاي تكنولوژيك روز دنيا و امكان بومي سازي قابل استفاده در داخل كشور و بررسي شرايط بازرگاني و توليدي در كشور و تعيين كالاهاي با قابليت هاي توليد داخلي و كالاهاي غير قابل توليد را نام بردند. ايشان در خصوص اقدامات انجام گرفته در خصوص فرايند تدوين استاندارد فرمودند: بيش از ۱۶داكيومنت در خصوص سيستم هاي نظارت تصويري جمع آوري شده است و با پارامترهاي, الف-تاريخ انتشار مقاله يا مطالب مورد بررسي ب-اعتبارسنجي نويسنده و يا سايت منتشر كننده مطالب مورد بررسي ج-جامع بودن مطالب ارايه شده در حوزه مربوطه د-فراگير و كاربردي بودن مطالب بررسي و ارزيابي گرديدند. در نهايت انتخاب استاندارد BSEN 50132-7 كه اقتباس از استاندارد EN50132-7 (آخرين ويرايش۲۰۱۱) صورت گرفت. در ادامه درخواست در سامانه استاندارد ملي ايران را ثبت نموديم كه در تاريخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ در كميته برنامه ريزي تاييد گرديد. ايشان در ادامه فرمودند: اين كميته در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ جهت تاييد تدوين استاندارد ملي با حضور طيف مختلفي از دست اندركاران اين حوزه و تاييد اكثريت اعضا حاضر جهت تدوين اين استاندارد برگزار گرديد و پس از آن به ترجمه متن استاندارد پرداختيم كه در ۱۲جلسه بررسي و اعلام نظر اعضا كميسيون بر روي متون ترجمه شده به طول انجاميد. از ديگر موارد اين فرايند, اعمال اصلاحات و بومي سازي برخي از موارد موجود در متن استاندارد و برگزاري كميسيون فني و تاييد از سوي اعضا حاضر را ميتوان نام برد كه به اداره استاندارد جهت طرح در كميته نهايي ارايه گرديد و پس از بازگشت از اداره استاندارد و اعلام استاندارد جديد IEC 62676-4 ترجمه مجدد تغييرات استاندارد جديد صورت گرفت و كميته فني مجددا برگزار گرديد و پس از ارايه گزارش و درخواست جهت كميته نهايي, اين كميته در اداره استاندارد برگزار گرديد كه پس از ۳جلسه بحث و تبادل نظر تاييد گرديد و با اعمال اصلاحات و تغييرات بر استاندارد و ارسال جهت ثبت نهايي و سپس تخصيص كدملي, در نهايت اين استاندارد با كد ملي ۴-۲۱۱۲۲ در تاريخ شهريور-مهر ماه ۹۵ در سازمان ملي استاندارد ايران ثبت گرديد. اين جلسه با تقدير و تشكر آقاي مهندس علي مسعودي(عضو هيات مديره اتحاديه) از اعضا كميسيون نظارت تصويري اتحاديه و آقاي مهندس سعيد صفوي خاتمه يافت.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی