> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

جلسه هيئت مديره


دويـسـت و شـصـت و يكميـن جلسـه هيـات مديـره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تشكيل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


شصتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تشكيل گرديد.

»

كميسيون آموزش


شصت و هفتمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ در محل اتحاديه تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی