> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

سمينار معرفي توليدات ايراني صنعت حفاظت الكترونيك


سمينار معرفي توليدات ايراني صنعت حفاظت الكترونيك در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ ارديبهشت ماه ۹۸ در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با حضور معاون صنعت قرارگاه پدافند سايبري كشور، مديركل دفتر برق و الكترونيك وزارت صمت، مديركل حفاظت الكترونيك سازمان حراست وزارت نفت، وزارت دفاع، كارشناس وزارت امور اقتصاد و دارايي، حراست وزارت ورزش و جوانان، اداره كل حفاظت الكترونيك سازمان انرژي اتمي ايران، دبيركل اتاق بازرگاني تهران، حراست شركت ايران خودرو، حراست بانك مركزي، بانك شهر، رفاه كارگران و سامان، حراست شركت توانير برگزار شد.

»

جلسه مشترك كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت و كميسيون توليد تجهيرات حفاظت الكترونيك


جلسه مشترك كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت و كميسيون توليد تجهيرات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري پيرامون سمينار معرفي توليدات ايراني صنعت حفاظت الكترونيك در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويست و هشتـاد و هشتميـن جلسـه هيـأت مديـره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ تشكيل گرديد.

»

كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك


بيست و هفتمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
اخبار اتاق بازرگانی
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی