> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

»

آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي توليدكنندگان كالا ابلاغ شد


با امضاي معاون اول رييس جمهور، آيين‌نامه اجرايي مربوط به رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي و ساخت ابلاغ شد. در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ هيات وزيران و در راستاي تكليف مقرر در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۳۹۸، آيين نامه اجرايي مربوط به رتبه بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت، به تصويب رسيد. فرآيند رتبه بندي متقاضيان شامل انتخاب مجري ذي ربط رتبه بندي توسط متقاضي از فهرست مجريان مندرج در سامانه توانيران و ارايه درخواست به مجري رتبه بندي از طريق اين سامانه، بررسي و ارزيابي متقاضي توسط مجري رتبه بندي و صدور گواهينامه توسط توسط مجري رتبه بندي و درج رتبه صادر شده از طرف جري در سامانه توانيران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. رتبه بندي بر اساس چهار حوزه مديريتي، سوابق و تجربيات، توان مالي و فني و امكانات (فناوري سخت افزاري، نرم افزاري، زيرساخت ها و سرمايه انساني) براي هر متقاضي انجام مي شود. مجري رتبه بندي پس از دريافت اسناد و مدارك لازم از متقاضي براساس شاخص ها و معيارهاي رتبه بندي و در صورت نياز بازديد ميداني، اقدام به ارزيابي و امتيازدهي ذيل هر شاخص نموده و نتايج امتياز­هاي حاصل را در قالب رتبه­ نهايي به متقاضي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي نمايد. هر يك از متقاضيان در صورت اعتراض، مي توانند شكايت خود را به همراه مدارك و مستندات كافي براي رسيدگي به كارگروه مندرج در اين آيين نامه ارائه نمايند. همچنين به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين مصوبه، تعيين فهرست ساير مجريان ذي صلاح قانوني غيردولتي و رسيدگي به اعتبار گواهي هاي صادره توسط مجريان رتبه بندي از جمله رعايت اصل بي طرفي و عدم تعارض منافع، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي شود و تصميمات كارگروه با اكثريت آرا، لازم الاجراست.

»

جلسه هيأت‌مديره


سيصد و سي و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ تشكيل گرديد و در طول جلسه پيشنهادهاي اجرايي شده دسته بندي و الويت بندي گرديد و مسئولين آن ها نيز تعيين شدند.

»

جلسه هيأت‌مديره


سيصد و سي و ششمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تشكيل گرديد. در اين جلسه آغاز به كار مجدد كميسيون هاي مشاوران، توليد و آموزش (بصورت مجازي) بررسي و تاييد گرديد. در ادامه ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، ترسيم و بررسي گرديد و سپس فعاليت هاي تعيين شده ۲۹ گانه هيات مديره الويت بندي شد. در خاتمه مقرر گرديد در خصوص ايجاد زير ساخت سامانه ارتباطي ميان اعضاء، جلسه هيات مديره بصورت مجازي در تاريخ ۱۵مهرماه۹۹ برگزار گردد.

»

جلسه با معاون حراست وزارت اقتصاد و دارايي


جلسه مشترك اعضاء هيات مديره اتحاديه سراسري و معاون حراست وزارت اقتصاد و دارايي پيرامون تشريح اهداف و وظايف اتحاديه و همچنين معرفي توانمندي هاي اعضاء و كميسيون هاي تخصصي به منظور بررسي روش هاي همكاري مشترك در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در آن وزارت برگزار گرديد.

»

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ برگزار گرديد.


در ابتداي جلسه پس از تلاوت قرآن و سرود ملي، ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان گرامي، هيئت رئيسه جلسه انتخاب شدند. سپس استماع گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس قانوني اتحاديه صورت پذيرفت و بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به سال ۱۳۹۸ انجام گرفت. در ادامه پس از انتخاب روزنامه كثيرالانتشار، مبلغ حق عضويت در سال ۱۳۹۹ تعيين و تصويب گرديد. پس از آنكه كانديداها به معرفي خود، اهداف و برنامه هايشان پرداختند، جمع آوري برگه هاي راي انجام شد و جناب آقاي محمدعلي شخصيان و جناب آقاي سيد حامد نورحسيني بعنوان عضو اصلي هيئت مديره و جناب آقاي فرهنگ رضائي سميع و جناب آقاي مهدي ابراهيميان بعنوان عضو علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند. در ادامه جلسه، انتخابات بازرس انجام گرفت و جناب آقاي محمدسهيل مظاهري بعنوان بازرس اصلي و جناب آقاي عامر تابعي بعنوان بازرس علي البدل بمدت يكسال انتخاب شدند. در خاتمه نيز از اعضاء محترم هيأت مديره دوره قبل تقدير و تشكر بعمل آمد.

»

🔸معافيت مالياتي سود تسعير ارز صادركنندگان در صورت رفع تعهد ارزي


اخبار واصله از عملكرد متفاوت برخي از مميزين مالياتي در محاسبه ماليات سود تسعير نرخ ارز حاصل از صادرات سبب شد تا موضوع در آخرين كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي شود و مقرر گرديد سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه اي به ادارات مالياتي سراسر كشور ابلاغ نمايد "صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي خود را انجام داده اند، مي‌توانند بدون قيد و شرط از معافيت سود تفاوت نرخ ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات استفاده نمايند".

آخرين مقالات
اخبار اتاق بازرگانی
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی