> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون زنان كار آفرين حفاظت الكترونيك


پنجمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ با دستور جلسه انتخاب هيات رييسه كميسيون تشكيل گرديد. در اين جلسه سركار خانم مهندس توكل بعنوان رييس كميسيون و سركار خانم مهندس صدري بعنوان نايب رييس كميسيون توسط اعضاء انتخاب شدند.

»

كميسيون توليد


سـومـيـن جـلـسـه كـمـيـسـيـون تـولـيـد اتـحـاديـه سـراسـري در روز سـه شـنـبـه مـورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در دفتـر اتـحـاديـه تـشـكيـل گـرديـد.

»

كميسيون مهندسي حريق


بيست و هشتمين جلسـه كميسيون مهندسي حريق اتحاديه سـراسـري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيئت مديره


دويست و چهل و نهمين جلسه هيات مديره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


صد و هفتمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ تشكيل گرديد.

»

كميسيون آموزش


شصت و يكمين جلسـه كميسيون آموزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی