> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


سي و پنجمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دستور جلسه بشرح ذيل تشكيل گرديد: ۱-برنامه ريزي امور سال جديد ۲-هماهنگي مسابقه كنترل كيفي موتورهاي سايد ۳-گزارش تدوين دو استاندارد ۴-رسيدگي به شكايت ليبل زني

»

جلسه هيأت مديره


دويست و بيست و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ در محل اتحاديه تشكيل گرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


هشتاد و چهارمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ با دستور جلسه, اجراي صورتجلسه قبلي (تدوين برنامه سال جديد كميسيون) تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی