> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


ابلاغيه قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب خرداد ماه 1398 مجلس شوراي اسلامي

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

بازديد اعضاء كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري از واحد توليدي سركارخانم مهندس صدري مديرعامل شركت ساميا انديش مهام بعنوان يكي از بانوان كارآفرين حوزه صنعت حفاظت الكترونيك با حضور سركار خانم دكتر پريچهر سلطاني مشاور معاون وزير...

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

يكصد و چهل و نهمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

جلسه هم انديشي درباره توليدات سيستم هاي كنترل دسترسي با نمايندگان شركتهاي توليد كننده در روز چهارشنبه مورخ 1398/04/12برگزار گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

يكصد و پنجاهمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تشكيل گرديد

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۷

هشتادمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۷

دويـسـت و نـود و سـومـيـن جـلسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

يكصد و پنجاه و يكمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

هشتاد و يكمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی