> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


سيزدهمين جلسه كميسيون توليد تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سيصد و بيست و سومين جلسه هيأت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ تشكيل گرديد و در خصوص دسته‌بندي و نشانه‌گذاري نقشه راه اتحاديه و دستورالعمل موضوعات زمان‌بندي مجمع عمومي، مباحث مصوب گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶

جلسه هم انديشي به منظور نيازسنجي، تبادل نظر، گسترش همكاري هاي مشترك و تعيين نقشه راه در راستاي اهداف اتحاديه با حضور برخي از مديران شركت هاي عضو در روز شنبه ۱۰ خردادماه۹۹ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

خـلـاصـه مـذاكـرات جـلـسـات هـم‌انـديـشـي مـديـران شـركـت‌هـاي عـضـو اتـحـاديـه سـراسـري در خـردادمـاه 1399

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶

سـيـصـد و بـيـسـت و چـهـارمـيـن جـلـسـه هـيـأت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۲

به گزارش شاتا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در راستاي اجراي تصميمات امروز ستاد اقتصادي دولت و برابر با مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات، كارتهاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه از امروز تا پايان تيرما...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۲

سيصد و بيست و پنجمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ تشكيل گرديد و در خصوص موارد زير صحبت شد.; 1- آماده سازي جهت زيرساخت جلسات مجازي كميسيون‌ها; ; 2- اصلاح آئين نامه تشكيل كميسيون‌ها; ; 3- تشكيل كارگروه به منظور اي...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

چهاردهمين جلسه كميسيون توليد تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

به استحضار مي‌رساند، امكان حضور در جلسات به صورت آنلاين، صرفاً به منظور استماع مذاكرات جلسات كميسيون‌هاي حضوري، فراهم آمده است.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی