> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


اتحاديه سراسري به درخواست اعضاء محترم و در راستاي گسترش همكاري فيمابين شركت ها، معرفي محصولات و خدماتشان به سايرين و همچنين اطلاع رساني رويدادهاي مرتبط شركت هاي عضو، "صفحه تبليغاتي ويژه اعضاء معتبر" را ايجاد نموده است.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۵/۰۷

اتـحـاديـه سـراسـري روز كـارمـنـد را بـه تـمـامـي كـارمـنـدان سـخـت كـوش ادارات و سـازمـان ها تـبـريـك عـرض مـي نـمـايـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۶/۰۴

اخبار واصله از عملكرد متفاوت برخي از مميزين مالياتي در محاسبه ماليات سود تسعير نرخ ارز حاصل از صادرات سبب شد تا موضوع در آخرين كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي شود و مقرر گرديد سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه اي به ادارا...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

سـيـصـد و سـي و سـومـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی