> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


سي و سومين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; بحث و تبادل نظر پيرامون تدوين طرح احراز صلاحيت شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش صورت گرفت و مقرر گرديد ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

سيصد و هفتاد و دومين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; - مقرر گرديد تفاهم نامه پيشنهادي وكيل معرفي شده جهت همكاري با اعضاء به امضاء رسيده و اجرايي گردد.; - در خصوص ارسا...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۰۴

يكصد و هفتاد و نهمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; - قرارداد خدمات مشاوره و طراحي كه در دوره هاي قبلي كميسيون تدوين شده بود مورد بازنگري قرار گرف...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵

سي و چهارمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه‌شنبه مورخ 1400/04/29 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پيشنهادات خود را پيرامون تدوين طرح احراز صلاحيت شركت هاي ارائه دهنده خدمات...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵

يكصد و پنجمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ 1400/05/09 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; اعضاء به بررسي و تبادل نظر پيرامون مطالب دوربين مداربسته كتاب پرداختند.; ; اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:; آقايان: فرهاد...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۱۰

يكصد و هشتادمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 به صورت مجازي برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; - اعضاء به بررسي قرارداد پيشنهادي مشاوره پرداختند و تغييرات پيشنهادي مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۱۱

سي و ششمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه‌شنبه مورخ 1400/05/12 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; ; خلاصه مذاكرات:; اعضاء به ادامه بررسي و تبادل نظر پيرامون طرح احراز صلاحيت شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش پرداختند.; ;...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی