> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


بيستمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ تشكيل گرديد

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۷/۱۸

دويست و هفتاد و ششمين جلسه هيئت مديره اتحاديه سراسري با حضور جناب آقاي دكتر عشقي دبيركل و جناب آقاي ملكي مدير تشكل ها و مسئوليت اجتماعي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی