> سلطاني، خوانساري، انصاري و شافعي

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 1248
تاریخ انتشار : 1394/03/24
نواب رئيس اتاق ايران مشخص شدند

سلطاني، خوانساري، انصاري و شافعي

پدرام سلطاني، مسعود خوانساري، محمدرضا انصاري و غلامحسين شافعي نواب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران در ادامه برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران كه با انتخاب محسن جلال پور به عنوان رئيس اتاق آغاز شده بود، نامزدها براي انتخاب چهار نايب رئيس به رقابت پرداختند كه در نهايت پدرام سلطاني با 287 راي به عنوان نائب رئيس اول، مسعود خوانساري با 255 راي به عنوان نائب رئيس دوم، محمدرضا انصاري با 210 رأي به عنوان نائب رئيس سوم و غلامحسين شافعي با 147 راي به عنوان نائب رئيس جهارم انتخاب شدند.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی