> هفتمين جلسه كارگروه رسانه

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 1331
تاریخ انتشار : 1394/05/07

هفتمين جلسـه كارگروه رسـانـه برگزار شد

در روز دوشنبه مورخ 1394/05/05 در محل اتحاديه برگزار گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی