> هفتمين جلسه كارگروه رسانه

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
کد خبر : 1331
تاریخ انتشار : 1394/05/07

هفتمين جلسـه كارگروه رسـانـه برگزار شد

در روز دوشنبه مورخ 1394/05/05 در محل اتحاديه برگزار گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی