> كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 1734
تاریخ انتشار : 1395/10/20

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد

بيست و هفتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ با دستور جلسه, جمع بندي شكايات مطرح شده در خصوص ليبل زن ها و مرور تدوين استانداردها و استراتژي تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی