> كميسيون واردات تجهيزات حفاظت الكترونيك

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 1735
تاریخ انتشار : 1395/10/20

كميسيون واردات تجهيزات حفاظت الكترونيك

نهمين جلسه كميسيون واردات تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ با دستور جلسه, چگونگي قيمت گذاري و راهكارهاي هماهنگ سازي قيمت و ادامه بحث مشكلات فعلان صنعت در مورد كالاي قاچاق تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی