> كميسيون آموزش

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 1736
تاریخ انتشار : 1395/10/20

كميسيون آموزش

پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ با دستور جلسه بشرح ذيل تشكيل گرديد: ۱-بررسي نياز شركت ها در خصوص سازماندهي و ساماندهي تا مرحله دريافت ايزو ۲-نيازسنجي مديران شركت ها با توجه به ساماندهي براي نيروهاي تحت پوشش ۳-بررسي و نيازسنجي شركت ها و كميسيون هاي مرتبط در جهت آموزش پرسنل

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی