> جلسه هيأت مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 1738
تاریخ انتشار : 1395/10/20

جلسه هيأت مديره

دويست و نوزدهمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ در محل اتحاديه تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی