> پرداخت بخشي از بدهي دولت به بخش خصوصي

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2060
تاریخ انتشار : 1396/11/14

پرداخت بخشي از بدهي دولت به بخش خصوصي

رئيس اتاق بازرگاني تهران از پرداخت 100هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي از بودجه كل كشور خبر داد.
جهت رويت ادامه مطلب ميتوانيد اينجا كليك نمائيد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی