> اطلاعيه بيمه ايران

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2084
تاریخ انتشار : 1396/12/07

اطلاعيه بيمه ايران

به اطلاع اعضاء محترم مي رساند، با عنايت به ايام پاياني سال96 و به منظور جلوگيري از انباشت پرونده ها، مي توانيد نسبت به تحويل پرونده هاي درمان، عمر و حادثه به بيمه ايران جهت آناليز و بررسي حداكثر تا تاريخ 96/12/15 و تأئيد حواله هاي خسارت درمان تا تاريخ 96/12/20 اقدام فرمائيد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی