> جلسه هيئت مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2085
تاریخ انتشار : 1396/12/07

جلسه هيئت مديره

دويـسـت و شـصـت و يكميـن جلسـه هيـات مديـره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی