> نـشـسـت بـررسـي آهـنـگ رشـد كـارآفـريـنـي زنـان بـا حـضـور مـعـصـومـه ابـتـكـار در اتـاق بـازرگـانـي، صـنـايـع، مـعـادن و كـشـاورزي ايـران

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2618
تاریخ انتشار : 1397/11/23

نـشـسـت بـررسـي آهـنـگ رشـد كـارآفـريـنـي زنـان بـا حـضـور مـعـصـومـه ابـتـكـار در اتـاق بـازرگـانـي، صـنـايـع، مـعـادن و كـشـاورزي ايـران

كميسيون جوانان، كارآفريني و كسب وكارهاي نوين و دانش بنيان صبح شنبه 6 بهمن‌ماه در نشستي با عنوان «بررسي آهنگ رشد كارآفريني زنان» ميزبان معصومه ابتكار معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده و جمعي از فعالان اقتصادي و كارآفرينان در حوزه زنان بود.

ادامه تصاوير در لينك زير:

http://otaghiranonline.ir/picture/17383

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی