> كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2693
تاریخ انتشار : 1398/04/12

كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك

بازديد اعضاء كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري از واحد توليدي سركارخانم مهندس صدري مديرعامل شركت ساميا انديش مهام بعنوان يكي از بانوان كارآفرين حوزه صنعت حفاظت الكترونيك با حضور سركار خانم دكتر پريچهر سلطاني مشاور معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در روز چهارشنبه دوازدهم تيرماه98 بعمل آمد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی