> انتخاب علي مسعودي به عنوان نائب رئيس شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
کد خبر : 2721
تاریخ انتشار : 1398/05/06

انتخاب علي مسعودي به عنوان نائب رئيس شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران

علي مسعودي عضو هيات مديره و دبيركل اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني و عضو هيات مديره مجمع تشكل هاي دانش بنيان ايران به عنوان نائب رئيس شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق بازرگاني تهران انتخاب شد. در دومين نشست شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران محمدرضا مرتضوي به عنوان رئيس شوراي مشورتي و علي مسعودي و رامين خسروخاور به عنوان نواب رئيس انتخاب شدند. پيش از اين نيز علي مسعودي طي حكمي از سوي مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران به عنوان عضو شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق منصوب شد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی