> جلسه هيأت مديره

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2734
تاریخ انتشار : 1398/05/20

جلسه هيأت مديره

دويست و نـود و پـنـجميـن جلسـه هيـأت مديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ تـشـكيـل گـرديـد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی