> كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2741
تاریخ انتشار : 1398/06/13

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت

يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی