> كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2808
تاریخ انتشار : 1398/11/19

كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك

سي و چهارمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تشكيل گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی