> جلسه هيأت‌مديره

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2865
تاریخ انتشار : 1399/03/12

جلسه هيأت‌مديره

سـيـصـد و بـيـسـت و يـكـمـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۲ خـردادمـاه ۹۹ تـشـكـيـل گـرديـد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی