> وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد برابر با مصوبات امروز ستاد اقتصادي دولت، كارتهاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه هيچگونه ارزي به

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2879
تاریخ انتشار : 1399/04/02

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: برابر با مصوبات امروز ستاد اقتصادي دولت، كارتهاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه هيچگونه ارزي به

به گزارش شاتا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در راستاي اجراي تصميمات امروز ستاد اقتصادي دولت و برابر با مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات، كارتهاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه از امروز تا پايان تيرماه 99 نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال 98 خود مطابق با دستورالعمل‌هاي بانك مركزي اقدام ننمايند، به حالت تعليق درخواهند آمد. در اين اطلاعيه آمده است، عمليات تعليق كارتهاي بازرگاني بر مبناي اختيارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ده ايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص كارگروه پايش رفتار تجاري صورت مي‌گيرد. بر اين اساس تمامي صادركنندگان مكلف هستند تا پايان تيرماه، مطابق با برنامه زماني بانك مركزي، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمايند، در غير اين صورت اقدامات تكميلي در مورد آنها انجام خواهد شد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی