> روز كارمند

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2925
تاریخ انتشار : 1399/06/04

روز كارمند

اتـحـاديـه سـراسـري روز كـارمـنـد را بـه تـمـامـي كـارمـنـدان سـخـت كـوش ادارات و سـازمـان ها تـبـريـك عـرض مـي نـمـايـد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی