> مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹۰۶۳۰ برگزار گرديد

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2934
تاریخ انتشار : 1399/06/31

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه پس از تلاوت قرآن و سرود ملي، ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان گرامي، هيئت رئيسه جلسه انتخاب شدند. سپس استماع گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس قانوني اتحاديه صورت پذيرفت و بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به سال ۱۳۹۸ انجام گرفت. در ادامه پس از انتخاب روزنامه كثيرالانتشار، مبلغ حق عضويت در سال ۱۳۹۹ تعيين و تصويب گرديد. پس از آنكه كانديداها به معرفي خود، اهداف و برنامه هايشان پرداختند، جمع آوري برگه هاي راي انجام شد و جناب آقاي محمدعلي شخصيان و جناب آقاي سيد حامد نورحسيني بعنوان عضو اصلي هيئت مديره و جناب آقاي فرهنگ رضائي سميع و جناب آقاي مهدي ابراهيميان بعنوان عضو علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند. در ادامه جلسه، انتخابات بازرس انجام گرفت و جناب آقاي محمدسهيل مظاهري بعنوان بازرس اصلي و جناب آقاي عامر تابعي بعنوان بازرس علي البدل بمدت يكسال انتخاب شدند. در خاتمه نيز از اعضاء محترم هيأت مديره دوره قبل تقدير و تشكر بعمل آمد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی