> جلسه هيأت‌مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2940
تاریخ انتشار : 1399/07/09

جلسه با معاون حراست وزارت اقتصاد و دارايي

جلسه مشترك اعضاء هيات مديره اتحاديه سراسري و معاون حراست وزارت اقتصاد و دارايي پيرامون تشريح اهداف و وظايف اتحاديه و همچنين معرفي توانمندي هاي اعضاء و كميسيون هاي تخصصي به منظور بررسي روش هاي همكاري مشترك در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در آن وزارت برگزار گرديد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی