> جلسه هيأت‌مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2943
تاریخ انتشار : 1399/07/22

جلسه هيأت‌مديره

سيصد و سي و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ تشكيل گرديد و در طول جلسه پيشنهادهاي اجرايي شده دسته بندي و الويت بندي گرديد و مسئولين آن ها نيز تعيين شدند.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی