> كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 3007
تاریخ انتشار : 1399/11/15

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت

يكصد و شصت و ششمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 بصورت آنلاين برگزار گرديد و پيرامون ليست الويت بندي و نحوه تعامل با سازمان ها و دوائر مرتبط اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی