> اهداف اتحاديه

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
 • اهداف اتحاديه

 • * ساماندهي توليد، واردات، صادرات، عرضه كالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه
 • * مشاركت گروهي در تصميم گيريها
 • * تلاش براي توسعه كسب و كار اعضاء اتحاديه در بازارهاي داخلي و خارجي
 • * حمايت از منافع ملي و اعضاء اتحاديه
 • * ايجاد بانك اطلاعاتي از اعضاء و موضوع هاي فعاليت انها شامل توليدات، واردات، صادرات، فروش و خدمات در حوضه فعاليت اعضا توسط شبكه هاي اطلاع رساني
 • * اعطاي كارت شناسائي معتبر مدت دار به اعضا و پرسنل وابسته اعضاء
 • * الزام اعضا به اجراي صحيح مصوبات و مقررات اتحاديه از طريق بازرسي و همكاري مستمر با كميته انظباطي اتاق ايران
 • * ارائه گزارشات عملكرد اتحاديه، ارزيابي و طرح مسائل و مشكلات اعضاء و ارائه راه حل هاي اجرائي با تصويب قوانين و دستور العملها و ارائه گزارش به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران .
 • * تلاش براي ايجاد تفاهم بين اعضاء و داوري و حل اختلاف عندللزوم از طريق حكميت و مركز داوري اتاق صنايع و معادن ايران
 • * حمايت از اعضاء در مناقشات قضائي به واسطه كارشناسي رسمي و داوري
 • * معرفي كارشناس رسمي اتحاديه به قوه قضائي جهت ارجاء پرونده هاي موضوع فعاليت اتحاديه
 • * دفاع و حمايت از منافع ملي و  اعضاء در مناقصات دولتي و خصوصي براي شفاف سازي بر مبناي عدالت محوري
 • * ارائه نظريات كارشناسي در جهت حمايت از منافع ملي و اعضاء در تنظيم تعرفه هاي گمركي مربوط به فعاليت كاري اعضاء از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
 • * تلاش براي ارائه نظريات كارشناسي جهت دفاع از منافع ملي و اعضاء در روند تصويب لوايح و قوانين دولتي از طريق اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران
 • * ارائه نظريات كارشناسي و مشاوره به نهادهاي دولتي ، نظامي و انتظامي براي پروژه هاي بزرگ و ملي
 • * تاليف و تنظيم استانداردهاي كالا و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و ارجاع به نهادهاي ذيربط از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
 • * تلاش براي ارائه لوايح و قوانين به دولت جهت توسعه كسب و كار اعضاء 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی