> اهداف اتحاديه

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
 • اهداف اتحاديه

 • * ساماندهي توليد، واردات، صادرات، عرضه كالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه
 • * مشاركت گروهي در تصميم گيريها
 • * تلاش براي توسعه كسب و كار اعضاء اتحاديه در بازارهاي داخلي و خارجي
 • * حمايت از منافع ملي و اعضاء اتحاديه
 • * ايجاد بانك اطلاعاتي از اعضاء و موضوع هاي فعاليت انها شامل توليدات، واردات، صادرات، فروش و خدمات در حوضه فعاليت اعضا توسط شبكه هاي اطلاع رساني
 • * اعطاي كارت شناسائي معتبر مدت دار به اعضا و پرسنل وابسته اعضاء
 • * الزام اعضا به اجراي صحيح مصوبات و مقررات اتحاديه از طريق بازرسي و همكاري مستمر با كميته انظباطي اتاق ايران
 • * ارائه گزارشات عملكرد اتحاديه، ارزيابي و طرح مسائل و مشكلات اعضاء و ارائه راه حل هاي اجرائي با تصويب قوانين و دستور العملها و ارائه گزارش به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران .
 • * تلاش براي ايجاد تفاهم بين اعضاء و داوري و حل اختلاف عندللزوم از طريق حكميت و مركز داوري اتاق صنايع و معادن ايران
 • * حمايت از اعضاء در مناقشات قضائي به واسطه كارشناسي رسمي و داوري
 • * معرفي كارشناس رسمي اتحاديه به قوه قضائي جهت ارجاء پرونده هاي موضوع فعاليت اتحاديه
 • * دفاع و حمايت از منافع ملي و  اعضاء در مناقصات دولتي و خصوصي براي شفاف سازي بر مبناي عدالت محوري
 • * ارائه نظريات كارشناسي در جهت حمايت از منافع ملي و اعضاء در تنظيم تعرفه هاي گمركي مربوط به فعاليت كاري اعضاء از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
 • * تلاش براي ارائه نظريات كارشناسي جهت دفاع از منافع ملي و اعضاء در روند تصويب لوايح و قوانين دولتي از طريق اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران
 • * ارائه نظريات كارشناسي و مشاوره به نهادهاي دولتي ، نظامي و انتظامي براي پروژه هاي بزرگ و ملي
 • * تاليف و تنظيم استانداردهاي كالا و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و ارجاع به نهادهاي ذيربط از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
 • * تلاش براي ارائه لوايح و قوانين به دولت جهت توسعه كسب و كار اعضاء 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی