> اعضاء هيئت مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
اعضاء هيئت مديره اتحاديه
  


مسعود شنتيايي
رئيس هيئت مديره
-------------------------------------------------------اكبر ذاكري
نايب رئيس اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


                                                                                           محمد سهيل مظاهري
نايب رئيس دوم هيئت مديره
--------------------------------------------------------


عبدالعزيز درويشي جزي
خرانه دار
--------------------------------------------------------
محمد رضا حيدري
 عضو هيئت مديره
----------------------------------------------------------
فرهنگ رضايي سميع
 عضو هيئت مديره
--------------------------------------------------------

علي مسعودي
 عضو هيئت مديره
---------------------------------------------------------


بهزاد قادري
عضو علي البدل هيئت مديره


عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی