> اعضاء هيئت مديره

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
اعضاء هيئت مديره اتحاديه
  


مسعود شنتيايي
رئيس هيئت مديره
-------------------------------------------------------اكبر ذاكري
نايب رئيس اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


                                                                                           محمد سهيل مظاهري
نايب رئيس دوم هيئت مديره
--------------------------------------------------------


عبدالعزيز درويشي جزي
خرانه دار
--------------------------------------------------------
محمد رضا حيدري
 عضو هيئت مديره
----------------------------------------------------------
فرهنگ رضايي سميع
 عضو هيئت مديره
--------------------------------------------------------

علي مسعودي
 عضو هيئت مديره
---------------------------------------------------------


بهزاد قادري
عضو علي البدل هيئت مديره


عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی