> فرم عضويت

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400

 

 

 

   

 

جهت عضويت در  اتحاديه سراسري شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى ميتوانيد مدارك و مستندات ذيل را تكميل نموده و پس از هماهنگي با دبيرخانه اتحاديه بصورت حضوري و يا از طريق پست سفارشي  به آدرس اتحاديه ارسال  نماييد . همكاران ما در دبيرخانه در حداقل زمان و پس از انجام مراحل اداري اقدامات لازم را جهت عضويت انجام خواهند داد. 

مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى اصلي (داراي حق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)
  

-          تكميل فرم تقاضاي عضويت

-          تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-          دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل

-          تصوير روزنامه رسمى تأسيس و آخرين تغييرات شركت

-          تصوير اساسنامه شركت

-          تصوير كارت بازرگانى يا كارت عضويت اتاق بازرگاني

توجه :  براي عضويت در اتحاديه اخذ كارت بازرگاني الزامي نبوده و عضويت در اتاق بازرگاني كفايت مينمايد . عضويت در اتاق بازرگاني بسيار ساده و در صورت تكميل بودن مدارك در كمتر از 10 روز ميسر ميباشد .

 

جهت آشنايي با مراحل عضويت در اتاق بازرگاني اينجا را كليك كنيد . 

جهت آشنايي با مراحل اخذ كارت بازرگاني  اينجا را كليك كنيد .


-     پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000ريال )

-      پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ سي ميليون ريال (30/000/000ريال)

شماره حساب جهت واريز وروديه و حق عضويت  2048100105993081  بانك پاسارگاد ، شعبه شيراز شمالى به نام اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى.  
  

لينك پرداخت:    https://idpay.ir/enscu

       
مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى وابـسته (فاقدحق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)

-  تكميل فرم تقاضاي عضويت

-  تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-  دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل
-  دارا بودن سابقه فعاليت توليدي و خدماتي و صادراتي در زمينه موضوع اتحاديه با تائيد دو نفر از اعضاء اتحاديه

-  پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000 ريال )

پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ سي ميليون ريال (30/000/000ريال)
شماره حساب جهت واريز وروديه و حق عضويت  2048100105993081  بانك پاسارگاد ، شعبه شيراز شمالى به نام اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى.  

         -  اشخاص حقوقي: تصوير روزنامه رسمي تاسيس و آخرين تغييرات شركت، تصوير اساسنامه و تعهدنامه ثبت نام و اخذ كارت بازرگاني يا كارت عضويت بازرگاني حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ عضويت
         -  اشخاص حقيقي: تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت تجاري يا اداري كه در ان فعاليت مي نمايند

 

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی