> فرم عضويت

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

 

 

 

   

 

جهت عضويت در  اتحاديه سراسري شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى ميتوانيد مدارك و مستندات ذيل را تكميل نموده و پس از هماهنگي با دبيرخانه اتحاديه بصورت حضوري و يا از طريق پست سفارشي  به آدرس اتحاديه ارسال  نماييد . همكاران ما در دبيرخانه در حداقل زمان و پس از انجام مراحل اداري اقدامات لازم را جهت عضويت انجام خواهند داد. 

مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى اصلي (داراي حق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)
  

-          تكميل فرم تقاضاي عضويت

-          تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-          دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل

-          تصوير روزنامه رسمى تأسيس و آخرين تغييرات شركت

-          تصوير اساسنامه شركت

-          تصوير كارت بازرگانى يا كارت عضويت اتاق بازرگاني

توجه :  براي عضويت در اتحاديه اخذ كارت بازرگاني الزامي نبوده و عضويت در اتاق بازرگاني كفايت مينمايد . عضويت در اتاق بازرگاني بسيار ساده و در صورت تكميل بودن مدارك در كمتر از 10 روز ميسر ميباشد .

 

جهت آشنايي با مراحل عضويت در اتاق بازرگاني اينجا را كليك كنيد . 

جهت آشنايي با مراحل اخذ كارت بازرگاني  اينجا را كليك كنيد .


-     پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000ريال )

-      پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ هفده ميليون ريال (17/000/000ريال)

شماره حساب جهت واريز وروديه و حق عضويت  2048100105993081  بانك پاسارگاد ، شعبه شيراز شمالى به نام اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى.  
  

لينك پرداخت:    https://idpay.ir/enscu

       
مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى وابـسته (فاقدحق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)

-          تكميل فرم تقاضاي عضويت

-          تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-          دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل

-          تصوير روزنامه رسمى تأسيس و آخرين تغييرات شركت ( براى اشخاص حقوقى )
-          تصوير اساسنامه شركت

-          پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000 ريال )

-          پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ هفده ميليون ريال  (17/000/000 ريال)

         


 

                
 

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی