> فرم عضويت

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

 

 

 

   

 

جهت عضويت در  اتحاديه سراسري شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى ميتوانيد مدارك و مستندات ذيل را تكميل نموده و پس از هماهنگي با دبيرخانه اتحاديه بصورت حضوري و يا از طريق پست سفارشي  به آدرس اتحاديه ارسال  نماييد . همكاران ما در دبيرخانه در حداقل زمان و پس از انجام مراحل اداري اقدامات لازم را جهت عضويت انجام خواهند داد. 

مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى اصلي (داراي حق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)
  

-          تكميل فرم تقاضاي عضويت

-          تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-          دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل

-          تصوير روزنامه رسمى تأسيس و آخرين تغييرات شركت

-          تصوير اساسنامه شركت

-          تصوير كارت بازرگانى يا كارت عضويت اتاق بازرگاني

توجه :  براي عضويت در اتحاديه اخذ كارت بازرگاني الزامي نبوده و عضويت در اتاق بازرگاني كفايت مينمايد . عضويت در اتاق بازرگاني بسيار ساده و در صورت تكميل بودن مدارك در كمتر از 10 روز ميسر ميباشد .

 

جهت آشنايي با مراحل عضويت در اتاق بازرگاني اينجا را كليك كنيد . 

جهت آشنايي با مراحل اخذ كارت بازرگاني  اينجا را كليك كنيد .


-     پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000ريال )

-      پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ هفده ميليون ريال (17/000/000ريال)

شماره حساب جهت واريز وروديه و حق عضويت  2048100105993081  بانك پاسارگاد ، شعبه شيراز شمالى به نام اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى.  
  

لينك پرداخت:    https://idpay.ir/enscu

       
مـدارك مـورد نـياز جـهت عضـويت اعـضاى وابـسته (فاقدحق رﺃي درمجـامع

 عـمومى عادى و فوق العاده)

-          تكميل فرم تقاضاي عضويت

-          تصوير شناسنامه و كارت ملى مديرعامل

-          دو قطعه عكس رنگى 4×3 از مديرعامل

-          تصوير روزنامه رسمى تأسيس و آخرين تغييرات شركت ( براى اشخاص حقوقى )
-          تصوير اساسنامه شركت

-          پرداخت وروديـه به مبلغ سـه ميليون و نهصد هزار ريال (3/900/000 ريال )

-          پرداخت حق عضويت ساليانـه به مبلـغ هفده ميليون ريال  (17/000/000 ريال)

         

فرم تقاضاي عضويت در اتحاديه سراسري شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى.     

 

 

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی