> كميسيون نظارت تصويري

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400

اهداف و وظايف كميسيون تخصصي دوربين هاي مداربسته

 

اتحاديه شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در راستاي اهداف برنامه ريزي شده و بلندمدت خود اقدام به ايجاد كميسيون ها و كارگروه هاي تخصصي نموده است. هدف از تشكيل اين كميسيونها مشاركت مديران و كارشناسان مجرب شركتهابا امكان رصد شرايط كسب و كار قانوني ومقررات نحوه فعاليت شركتها در كشور و بررسي شرايط كسب و كار در دنيا و ارائه اطلاعات آخرين فن آوريها و همچنين كمك هاي فني، مهندسي به متقاضيان بوده است. در اين راستاكميسيون تخصصي دوربينهاي مدار بسته (CCTV) و تجهيزات وابسته تشكيل شده است. اين كميسيون فعاليتهاي خود را بشرح ذيل طبقه بندي نموده است.

1)      بررسي فني، تخصصي مناقصات و خريد تجهيزات سيستم دوربين مدار بسته و تعيين نسبت هاي كيفي قيمتي آنها با توجه به صرفه و صلاح كشور

2)      بررسي استانداردهاي روز دنيا و تطبيق آن با شرايط مورد نياز كشور و تدوين استانداردهاي بومي

3)      تهيه فهرست بهاء خدمات فني مهندسي مطابق با شرايط فني كار و وضعيت اقتصادي كشور

4)      بررسي قوانين و بخشنامه ها و مقررات و تعيين مقررات مخل فعاليت هاي صحيح قانوني شركت ها و ارائه پيشنهاد اصلاح يا حذف به مراجع ذيربط قانوني

5)      ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي مرتبط به اعضاء

6)      بررسي آخرين پيشرفتهاي تكنولوژيك روز دنيا و امكان بومي سازي قابل استفاده در داخل

7)      ارايه مشاوره فني ، مهندسي به سازمانها ، نهادها ، بانكها و ارگانهاي نظامي امنيتي و كارفرمايان

8)      بررسي شرايط بازرگاني و توليدي در كشور و تعيين كالاهاي با قابليت هاي توليد داخلي و كالاهاي غير قابل توليد

                                                                                                           

 

                                                                               

 

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی