> كميسيون نظارت تصويري

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

اهداف و وظايف كميسيون تخصصي دوربين هاي مداربسته

 

اتحاديه شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در راستاي اهداف برنامه ريزي شده و بلندمدت خود اقدام به ايجاد كميسيون ها و كارگروه هاي تخصصي نموده است. هدف از تشكيل اين كميسيونها مشاركت مديران و كارشناسان مجرب شركتهابا امكان رصد شرايط كسب و كار قانوني ومقررات نحوه فعاليت شركتها در كشور و بررسي شرايط كسب و كار در دنيا و ارائه اطلاعات آخرين فن آوريها و همچنين كمك هاي فني، مهندسي به متقاضيان بوده است. در اين راستاكميسيون تخصصي دوربينهاي مدار بسته (CCTV) و تجهيزات وابسته تشكيل شده است. اين كميسيون فعاليتهاي خود را بشرح ذيل طبقه بندي نموده است.

1)      بررسي فني، تخصصي مناقصات و خريد تجهيزات سيستم دوربين مدار بسته و تعيين نسبت هاي كيفي قيمتي آنها با توجه به صرفه و صلاح كشور

2)      بررسي استانداردهاي روز دنيا و تطبيق آن با شرايط مورد نياز كشور و تدوين استانداردهاي بومي

3)      تهيه فهرست بهاء خدمات فني مهندسي مطابق با شرايط فني كار و وضعيت اقتصادي كشور

4)      بررسي قوانين و بخشنامه ها و مقررات و تعيين مقررات مخل فعاليت هاي صحيح قانوني شركت ها و ارائه پيشنهاد اصلاح يا حذف به مراجع ذيربط قانوني

5)      ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي مرتبط به اعضاء

6)      بررسي آخرين پيشرفتهاي تكنولوژيك روز دنيا و امكان بومي سازي قابل استفاده در داخل

7)      ارايه مشاوره فني ، مهندسي به سازمانها ، نهادها ، بانكها و ارگانهاي نظامي امنيتي و كارفرمايان

8)      بررسي شرايط بازرگاني و توليدي در كشور و تعيين كالاهاي با قابليت هاي توليد داخلي و كالاهاي غير قابل توليد

                                                                                                           

 

                                                                               

 

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی