> كميسيون مشاوران

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

اهداف و وظايف  كميسيون طراحي، مشاوره و نظارت

كميسيون طراحي، مشـاوره و نظارت اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با اهداف زير در سال 1393تشكيل گرديد.

 - سامان دهي ارتباطات منطقي و علمي و حرفه اي شركت هاي فني مهندسي فعال در اين حوزه با كارفرمايان

 - بررسي و تدوين و ارائه راه كارهاي علمي و عملي براي آشنا نمودن شركت ها با مقررات اجرايي پروژه ها و تلاش براي رونق كسب و كار فعالان حوزه فعاليت الكترونيك      

- مشاوره در خدمات علمي و تخصصي به اعضاء اتحاديه

- همكاري و مشاركت در طراحي، تعيين ضوابط فني، مشاوره و نظارت در پروژه هاي منطقه اي و ملي

با عنايت به حضور مشـاوران صاحب نام فني مهندسي حفاظت در كميسيون و تشكيل جلسه هاي مستمـر متعدد، اميد داريم در آينده نزديك با همفكري و همدلي موجود، موجبات پيشرفت علمـي كشـور را فراهم آورده و با دانش فنـي و تخصص بالا و شناخت كافـي از تهديدات و فرصت ها در پروژه هاي منطقه ايي و بين المللي نقش ثبت و شايسته خود را ايفا نمائيم

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی