> كميته اطلاع رساني و روابط عمومي

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

اهداف و وظايف  كميته اطلاع رساني و روابط عمومي

نقش اسـاسي اطلاع رسـاني در پيشـرفت و توسعـه كشور از يك سـو و كمك به آگاهي اعضاء از سـوي ديگر شرايطي را بوجود آورد كه با بهره گيري از ابزارها و ظرفيت هاي نوين اطلاع رساني، عملكرد اتحاديه را شفاف تر و تأثيرگذارتر مي نمائيم و كميته اطلاع رساني و روابط عمومي اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با حضور مديران و كارشناسان متخصص و باتجربه در اين زمينه با اهداف زير در سال 1393 تشكيل گرديد.

ساماندهي، تجهيز و توسعه ارتباط با اعضاء  

توليد و عرضه اطلاعات تخصصي و قانوني رسانه اي

ارائه خدمات مشاوره اي فرهنگي و علمي و اطلاع رساني به اعضاء

همكاري و مشاركت در برگزاري نشست ها، همايش ها و نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي

ارتباط مثبت و مؤثر با شبكه  هاي اطلاع رساني( صدا و سيما، خبرگزاري ها، مطبوعات و رسانه هاي تخصصي)

تدوين و گردآوري مطالب مرتبط با نيازهاي اعضاء اتحاديه و بررسي و ارزيابي طرح هاي توسعه صنعت تبليغات و اطلاع رساني

انتخاب مطالب مفيد قابل ارائه در سايت و بروزرساني

تهيه گزارش و خبر مرتبط

انجام مصاحبه هاي مرتبط با حوزه فعاليت

انتشار نشريه و يا كتب در صورت نياز

تهيه پورتال اطلاع رساني بين اعضاء

ارسال پيامك به اعضاء در حوزه فعاليت صنفي و تخصصي  

بررسي و شناسايي مجريان توانمند و مناسب براي برگزاري نمايشگاه ها

 

كارگروه هاي تخصصي:

كارگروه تخصصي برگزاري نمايشگاه، همايش و سمينارها

كارگروه طراحي و ساخت سايت و بروز نگهداري آن

كارگروه تخصصي رسانه

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی