> آموزش

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

 


اهداف و وظايف كميسيون تخصصي آموزش:

 

كميسيون تخصصي آموزش با احسـاس نياز در زمينه آموزش از طـرف اعضاء اتحاديه در سـال 1393 تشكيل گـرديد در اين راستا با فراخوان از كليه صاحب نظران و كارشناسان و مـؤلفان در زمينه آموزش تشكيل جلسه داده و با ايجاد فضاي همفكري و تعامل در اين زمينه و بررسي مشكلات آموزشي اعضاء اتحاديه و نيز كارفرمايان و مصرف كنندگان راهكارهايي جهت حل آن ارائه دادند.

ازجمله اهداف كميسيون به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:

1- ارتقاء سطح علمي و حرفه اي اعضاء اتحاديه

2- ارتقاء سطح آگاهي و شناخت مصرف كننده

3- تحقيق و توسعه بازار از طريق معرفي نوآوري ها و تبليغات و حضور در نمايشگاه ها و همايش ها

4- استاندارد سازي آموزش و انجام فعاليت هاي آموزش هاي فني براي ارتقاء سطح خدمت رساني اعضاء

كميسيون آموزش تلاش دارد با استفاده از توان بالقوه اتحاديه و با همياري اعضاء متخصص اتحاديه در جهت برآورده ساختن اين نيازها گام بردارد.

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی