> آموزش

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

 


اهداف و وظايف كميسيون تخصصي آموزش:

 

كميسيون تخصصي آموزش با احسـاس نياز در زمينه آموزش از طـرف اعضاء اتحاديه در سـال 1393 تشكيل گـرديد در اين راستا با فراخوان از كليه صاحب نظران و كارشناسان و مـؤلفان در زمينه آموزش تشكيل جلسه داده و با ايجاد فضاي همفكري و تعامل در اين زمينه و بررسي مشكلات آموزشي اعضاء اتحاديه و نيز كارفرمايان و مصرف كنندگان راهكارهايي جهت حل آن ارائه دادند.

ازجمله اهداف كميسيون به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:

1- ارتقاء سطح علمي و حرفه اي اعضاء اتحاديه

2- ارتقاء سطح آگاهي و شناخت مصرف كننده

3- تحقيق و توسعه بازار از طريق معرفي نوآوري ها و تبليغات و حضور در نمايشگاه ها و همايش ها

4- استاندارد سازي آموزش و انجام فعاليت هاي آموزش هاي فني براي ارتقاء سطح خدمت رساني اعضاء

كميسيون آموزش تلاش دارد با استفاده از توان بالقوه اتحاديه و با همياري اعضاء متخصص اتحاديه در جهت برآورده ساختن اين نيازها گام بردارد.

 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی