> كميسيون اعلام و اطفاء حريق

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه


      اهداف و وظايف كميسيون اعلام و اطفاء حريق                                                         « مرجع حريق در ايران »

1-     شناساندن و معرفي اتحاديه به كارفرمايان و مشتريان (اعتماد سازي)

2-     تعامل و تبادل اطلاعات با شركت­هاي مشاور

3-     ارتقاء سطح آگاهي و شناخت كارفرما، مشاورين، پيمانكاران و ...

4-     تعامل با سازمان هاي آتش نشاني- داشتن نماينده اتحاديه در كميسيون آتش نشاني

5-     تعامل با سازمان استاندارد- بيمه- نظام مهندسي

6-      آموزش تخصصي به همكاران

7-     اطلاع رساني نيمه تخصصي به مهندسين- دانشگاهيان- كارفرمايان بزرگ

8-     فرهنگ سازي در جامعه و عموم مردم

9-     تدوين استاندارد ملي اعلام و اطفاء حريق

10- تدوين مباني تعيين صلاحيت و رتبه بندي شركت­هاي مرتبط در حوزه

11- تدوين دستورالعمل جامع انجام سيستم­هاي اعلام و اطفاء حريق

12- نشريه و در سايت زير مجموعه صفحه اعلام و اطفاء

13- امكان حضور شركت هاي شهرستاني در جلسات كميسيون و يا تشكيل جلسات بصورت ويدئو كنفرانسعضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی