> مصوبه ستاد مقاومتي

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مصـوبه ستاد اقتصـاد مقاومتي كه با حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور و سـاير مسئولين در مورخ  96/04/26  به منظور رفـع مشكلات فعالان اقتصـادي بخش خصوصي با سازمان محترم تامين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال به تائيد رسيده است ...
                                                                              ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی