> سامانه پايش قوانين و مقررات مخل كسب و كار و سامانه پايش قوانين فسادزا

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
به منظور مشاركت تمامي ذينفعان اتاق ايران در شناسايي و معرفي قوانين و مقررات فسادزا و مخل محيط كسب و كار و ثبت نقطه نظرات، دو سامانه تحت عناوين " سامانه پايش قوانين و مقررات مخل كسب و كار " و " سامانه پايش قوانين فسادزا" در حال حاضر از طريق نشاني اينترنتي  bdr.chambertrust.ir  قابل بهره برداري مي باشد.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی