> اهداف و وظايف

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

كميسيون طراحي، مشاوره و نظارت در سال 1393 تشكيل گرديد.                                                         

- سامان دهي ارتباطات منطقي و علمي و حرفه اي شركت هاي فني مهندسي فعال در اين حوزه با كارفرمايان

  - بررسي و تدوين و ارائـه راه كارهاي علمي و عملي براي آشنـا نمودن شـركت ها با مقـررات اجرايي پروژه ها و تلاش براي رونق كسب و كار فعالان حوزه فعاليت الكترونيك                                                                                              

- مشاوره در خدمات علمي و تخصصي به اعضاء اتحاديه

- همكاري و مشاركت در طراحي، تعيين ضوابط فني، مشاوره و نظارت در پروژههاي منطقه اي  و ملي

با عنايت به حضور مشـاوران صاحب نام فني مهندسي حفاظت در كميسيون و تشكيل جلسـه هاي مستمـر متعدد، اميـد داريم در آينده نزديـك با همفكـري و همدلي موجود، موجبـات پيشـرفت علمـي كشـور را فراهم آورده و با دانش فنـي و تخصص بالا و شنـاخت كافـي از تهديدات و فرصت ها در پروژه هاي منطقه ايي و بين المللي نقش ثبت و شايسته خود را ايفا نمائيم.                                                                                                                                            


عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی