> اهداف و وظايف

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

كميسيون طراحي، مشاوره و نظارت در سال 1393 تشكيل گرديد.                                                         

- سامان دهي ارتباطات منطقي و علمي و حرفه اي شركت هاي فني مهندسي فعال در اين حوزه با كارفرمايان

  - بررسي و تدوين و ارائـه راه كارهاي علمي و عملي براي آشنـا نمودن شـركت ها با مقـررات اجرايي پروژه ها و تلاش براي رونق كسب و كار فعالان حوزه فعاليت الكترونيك                                                                                              

- مشاوره در خدمات علمي و تخصصي به اعضاء اتحاديه

- همكاري و مشاركت در طراحي، تعيين ضوابط فني، مشاوره و نظارت در پروژههاي منطقه اي  و ملي

با عنايت به حضور مشـاوران صاحب نام فني مهندسي حفاظت در كميسيون و تشكيل جلسـه هاي مستمـر متعدد، اميـد داريم در آينده نزديـك با همفكـري و همدلي موجود، موجبـات پيشـرفت علمـي كشـور را فراهم آورده و با دانش فنـي و تخصص بالا و شنـاخت كافـي از تهديدات و فرصت ها در پروژه هاي منطقه ايي و بين المللي نقش ثبت و شايسته خود را ايفا نمائيم.                                                                                                                                            


عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی