> اهداف و وظايف

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك از هفدهم مهرماه سال 1396 فعاليت خود را آغاز نموده است.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی