> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


كميسيون جوانان، كارآفريني و كسب وكارهاي نوين و دانش بنيان صبح شنبه 6 بهمن‌ماه در نشستي با عنوان «بررسي آهنگ رشد كارآفريني زنان» ميزبان معصومه ابتكار معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده و جمعي از فعالان اقتصادي و كارآفرينان در حوزه زنان بود...

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بيست و پنجمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ با حضور سركارخانم طباطبايي از دفتر برق و الكترونيك وزارت صمت تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

يكصد و سي و دومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

دويست و هشتـاد و چهارميـن جلسـه هيئت مديره اتحاديه سـراسـري در روز چهارشنبه مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹

هفتاد و پنجمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ 1397/11/28 تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی