> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


دويست و نوزدهمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ در محل اتحاديه تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

بيست و هفتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ با دستور جلسه, جمع بندي شكايات مطرح شده در خصوص ليبل زن ها و مرور تدوين استانداردها و استراتژي تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ با دستور جلسه بشرح ذيل تشكيل گرديد:; ۱-بررسي نياز شركت ها در خصوص سازماندهي و ساماندهي تا مرحله دريافت ايزو; ۲-نيازسنجي مديران شركت ها با توجه به ساماندهي براي نير...

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ با دستور جلسه, اتمام بخش اول قرارداد مشاوره و ارائه تحليل وضع موجود تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

نهمين جلسه كميسيون واردات تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ با دستور جلسه, چگونگي قيمت گذاري و راهكارهاي هماهنگ سازي قيمت و ادامه بحث مشكلات فعلان صنعت در مورد كالاي قاچاق تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰

پنجاه و پنجمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ با دستور جلسه, پيگيري كد رشته سيلابس هاي دوربين مداربسته با تكنولوژي IP و نيازسنجي مديران شركت ها با توجه به ساماندهي نيروهاي تحت پوششش تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بيست و هشتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ با موضوع انتخابات رييس و نايب رييس كميسيون در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.; پس از رسميت يافتن جلسه, آقاي مهندس ياوري با اكثريت آرا بعنوان رييس و آ...

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بيست و يكمين جلسه كميسيون مهندسي حريق اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با دستور جلسه, ارائه و نگارش دستورالعمل هاي سيستم اعلام و اطفاء حريق اتاق هاي سرور تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی