> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


هفتادمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل ترد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ 1397/09/11 تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۹/۲۴

دويـسـت و هشتـادميـن جـلسـه هيـئـت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنبـه مـورخ 1397/09/19 تـشـكيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۹/۲۴

بيست و چهارمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك و اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1397/09/18 تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۹/۲۴

جـلـسـه مـشـاوره بـيـمـه در روز يـكـشـنـبـه مـورخ 1397/09/25 در مـحـل دفتـر اتـحـاديـه پرداخـت گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۹/۲۷

يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی