> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


سـيـصـد و دومـيـن جـلسـه هـيـأت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ در مـحـل اتـحـاديـه تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۹/۱۸

هشتاد و هفتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ تشكيل شد‌.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دومين نمايشگاه صنعت ايمني و آتش‌نشاني ; سالن همايش‌هاي بين‌المللي هتل المپيك تهران 11 الي 13 اسفندماه 1398

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۹/۲۴

دهمين جلسه كميسيون تخصصي توليد تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۹/۲۴

سي و دومين جلسه كميسيون زنان كار آفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

سيصد و سومين جلسه هيأت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 در محل دفتر اتحاديه تشكيل شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ تشكيل شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

نشست بزرگ ساليانه هم انديشي مديران صنايع حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري با موضوع بررسي شرايط روز و تغيير مقررات و تاثيرات آن بر فعاليت‌هاي اين حوزه تخصصي

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۱۱

هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ 1398/10/08 تشكيل شد‌ .

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سيصد و چهارمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري با حضور بازرسين در روز دوشنبه نهم دي ماه در محل اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

سي و سومين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه هجدهم دي ماه برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸

نشست هم انديشي اعضاي اتحاديه شركت‌هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني سه شنبه شب در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۱۱

مسير صادرات ICT را هموار مي كنيم; اعضاي هيئت مديره فدراسيون فناوري اطلاعات ارتباطات ايران(فاوا) و تعدادي از نمايندگان تشكل هاي زيرمجموعه فدراسيون با حميد زادبوم رييس سازمان توسعه تجارت ايران ديدار و گفت‌وگو كردند.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵

سيصد و پنجمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه در محل اتحاديه برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳

يكصد و پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳

اولين جلسه كارگروه توليد تجهيزات نظارت تصويري- كميسيون توليد اتحاديه سراسري در روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی