> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


سيصد و پنجاه و دومين جلسه هيأت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ بصورت آنلاين برگزار گرديد و ماده۴ آيين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيون هاي مشورتي پس از بررسي و بازنگري، با شرايط جديد مصوب شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۱/۰۸

يكصد و شصت و ششمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 بصورت آنلاين برگزار گرديد و پيرامون ليست الويت بندي و نحوه تعامل با سازمان ها و دوائر مرتبط اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۱/۱۵

هجدهمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) در روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 با دستور جلسه انتخابات هيأت رئيسه كميسيون به صورت آنلاين برگزار گرديد و جناب آقاي مجيد كريمي با اكثريت آراء بعنوان رئيس و جناب آقاي مهدي رزقي بعنوان نائب رئيس كميسيون انتخاب ...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۱/۱۵

نوزدهمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بصورت آنلاين برگزار گرديد و اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را پيرامون ضوابط سازمان بيان نمودند.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۱/۲۵

نود و يكمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ بصورت آنلاين برگزار گرديد و پيرامون بخش هاي مختلف صنعت و تهيه جزوه يا كتابچه، اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۲/۰۵

مـشـاركـت در جـمـع‌آوري اطـلـاعـات جـهـت تـهـيـه كـتـابـچـه راهـنـمـايـي مـصـرف كـنـنـدگـان و آگـاهـي در انـتـخـاب مـحـصـول منـاسـب

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۲/۰۵

جلسه مشترك با هيات مديره اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران به منظور توسعه روابط و خدمات و همچنين بررسي راهكارهاي همكاري مشترك و اقدامات لازم جهت ارتقاء كيفي و كمي فعاليت هاي اقتصادي اعضاء در روز چهارشنبه ...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۲/۱۱

نود و دومين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ بصورت آنلاين برگزار گرديد و اعضاء به بررسي مطالب گردآوري شده پيرامون بخش هاي مختلف صنعت جهت تهيه كتابچه پرداختند.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۲/۱۱

بيستمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ بصورت آنلاين برگزار گرديد و اعضاء به بررسي و اصلاح ضوابط اجرايي قانون سازمان پرداختند.

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی