> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و انتخابات دوره جديد هيات مديره اتحاديه سراسري در محل اتاق ايران برگزار گرديد.; در ابتدا پس از قرائت قرآن و خوش آمدگويي جناب آقاي مسعود شنتيايي به ميهمانان گرامي, رييس, ناظر اول, نا...

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۰۹

هشتاد و دومين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ با دستور جلسه, تصويب قرارداد مشاوره تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۱۷

يازدهمين جلسه كميسيون واردات تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ با دستور جلسه, پيگيري ادامه مباحث گذشته تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۱۷

دويست و بيست و ششمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در محل اتحاديه تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۱۷

سي و چهارمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ با دستور جلسه بررسي اجمالي برنامه هاي سال آتي تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۱۷

ولــــادت حـــضـــــرت فـــــاطـــــمـــــه زهـــــرا (س) ، روز مـــــادر و روز زن مبـــــاركـــــ بـــــاد.

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸

آغــــــــاز ســـــــال 1396 و نــــــــوروز بــــــــاســتــــــــانــــــــي مـــــــبــــــــاركـــــــــــــ

منبع : اصلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی