> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


به مناسبت يكصدمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري از اعضاء محترم هيأت مديره و اصحاب رسانه دعوت بعمل آمد تا ضمن ارائه شرح فعاليت هاي صورت پذيرفته توسط اين كميسيون، اين روز با شكوه را با حضور و مشاركت جمعي يكديگر همراه بوده و ج...

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۴/۲۰

صـد و يـكميـن جلسـه كميسيـون مشـاوره, طـراحي و نظارت اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مـورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۴/۲۶

پيرو آگهي دعوت به مجمع عمومي مندرج در روزنامه كثيرالانتشار فناوران، مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با حضور مديران شركت هاي عضو اصلي اتحاديه در روز يكشنبه مورخ 1396/04/25 در محل اتاق...

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۴/۲۶

چهل و چهارمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی