نخستين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در سال 1400، در تاريخ 1400/01/21 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين جلسه ضمن تاكيد بر ضرورت مشاركت فعال تر اعضاء كميسيون و توسعه عضويت، گزارشي از آخرين مراحل تدوين كتاب يا جزوه آموزش نصابان و مصرف كنندگان ارائه و از اعضاء درخواست شد در فرصت تعيين شده پيشنهاداتي را كه در جهت ويرايش نهايي كتاب دارند ارائه نمايند. مقرر شد پس از دريافت و اعمال پيشنهادات، نسخه نهايي در جلسه آتي جمع بندي شده و جهت بررسي هيأت‌مديره محترم به اتحاديه تحويل گردد. شايان ذكر است كتاب مذكور به زبان ساده علمي جهت انتقال مفاهيم مورد نياز مصرف كنندگان و نصابان رسته هاي مختلف فعاليت اعضاء تهيه شده و قرار است تدوين كتاب آموزش به زبان فني براي متخصصين نيز در دستور كارهاي آتي كميسيون قرار گيرد. در اين جلسه همچنين مقرر شد كارگاه هاي آموزشي زير سرفصل هاي كلي موضوع فعاليت اتحاديه از جمله امن سازي سيستم هاي حفاظت الكترونيك، مستندسازي و … برگزار شود و همچنين در جهت ايجاد انسجام صنفي و جلب مشاركت بيشتر اعضاء و اثر بخشي كارهاي گروهي، موضوعاتي از قبيل آموزش ” رفتار تشكلي ” نيز به عنوان يكي از سر فصل هاي مورد نظر كميسيون آموزش مدنظر قرار گيرند. همچنين در اين جلسه مقرر شد موضوع همكاري با دانشگاه شمسي پور و نيز دانشكده “سما” بررسي و سوابق همكاري با دانشكده مذكور در گروه “واتساپي” كميسيون به اشتراك گذاشته شود تا زمينه هاي همكاري مجدد در حوزه هاي آموزشي، استفاده از امكانات طرفين و … مورد بررسي قرار گيرد. در اين جلسه آقايان مهندسين: فرهاد زواره اي نائب رئيس هيات مديره اتحاديه و مديرعامل شركت آژيرسازان ايران، مهيار عليزاده رئيس كميسيون و عضو هيأت مديره شركت ايمن تصوير ردكا، جلال محمدحسيني نائب رئيس كميسيون و رئيس هيأت مديره شركت آريا دژنت، سيد مصطفي دستمالچيان مديرعامل شركت راهبران ايمني اعتماد كوير، سعيد ياري مديرفني شركت آريا دژنت، قابوسي كارشناس فني شركت پارس ارتباط افزار، علي صموتي (عضو ميهمان) و سركار خانم شراره كامراني دبيركل اتحاديه حضور داشتند.