هیئت موسس اتحادیه سراسری شرکت­ های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه­ های ایمنی با اعتقاد برنياز به ساماندهي فضای کسب و کار شركت­هاي فعال در زمينه سيستم­ هاي حفاظت الكترونيك و ايمني در سطح كل كشور و سازماندهي شركت هاي مزبور در جهت نظاممند كردن بازارهاي فعاليت و نيز حمايت از حقوق آنان در اجرای قراردادهاي منعقده سازمان­ هاي دولتي و عمومي تصميم براي ايجاد یک تشكل منسجم و سراسری در سطح كشور نمودند.

تلاش بی­ وقفه هیئت مؤسس پس از سه سال درتاریخ 1389/04/29 به ثمر نشست و جمع کثیری از شرکت­ های همکار با حضور رسمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران و تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری شرکت ­های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه­ های ایمنی، سرانجام اولین گام را برای ایجاد تشکل فوق در راستاي نظم­ دهی و ساماندهی فعالين اين حوزه برداشتند و با رأی قاطع درتصویب اساسنامه برای حفظ و حمایت قانونی از اعضای خود اقدام نمودند.

اتحادیه در تاريخ 1389/07/19 تحت شماره 283 در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران ثبت و آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور به شماره 19129 مورخ 1389/08/10 منتشر شده است. و به عنوان اتحادیه قانونی، و سراسری در چهارچوب اساسنامه مصوب، فعالیت رسمی خود را آغاز و اقدام به جذب اعضاء از میان شرکت های رسمی، معتبر و فعال در زمینه­ های مرتبط نموده است.