علی مسعودی عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که این تشکل بالا دستی از تشکل های ملی زیر مجموعه خود خواسته است تا از شرکتهای عضو برای مشارکت در نهمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری ایران دعوت کنند .

علی مسعودی ، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اعلام کرد :فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از تشکل های ملی عضو خواسته ست تا در راستای برگزاری خهر چه با شکوه تر نهمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات و معرفی توانمندی های داخلی در حوزه های مختلف ، محصولات خود را جهت معرفی . رقابت در این جشنواره ثبت نام کنند .

– ادامه مطلب از طریق لینک زیر
http://iictf.ir/?p=26775