جلسه مشترك با هيات مديره اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران به منظور توسعه روابط و خدمات و همچنين بررسي راهكارهاي همكاري مشترك و اقدامات لازم جهت ارتقاء كيفي و كمي فعاليت هاي اقتصادي اعضاء در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل اتاق ايران تشكيل گرديد‌.