همدلانه همكاري مي كنيم نشست مشترك اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني و اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران در تاريخ 1400/03/05 در محل اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران برگزار شد. در اين جلسه آقاي فرشيد جهان بخشي؛ عضو هيات مديره اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص افزوده شدن رسته هاي توليد تجهيزات و ابزار آلات الكترونيك و توليد تجهيزات الكترونيكي(كارآفريني) به رسته هاي تحت پوشش اتحاديه مذكور، توضيحاتي در خصوص پروانه هاي لازم واحدها براي اخذ جواز توليد صنفي ارائه داد و گفت در تلاش هستيم مجوز لازم براي فعاليت در مجموع رسته ها- جداي از توليد- را اخذ كنيم. وي توضيحاتي نيز در خصوص نقش اتحاديه متبوع خود در حوزه تائيد گواهي هاي توليد در سامانه ثبت سفارش ارائه داد. آقاي مهندس جهان بخشي توضيح داد: در جهت رفع موانع توليد، وزارت صمت رسته ها را به صورت عام درج خواهد كرد و وقتي پروانه منتهي به محصول شد، كد آيسيك خواهد گرفت. وي همچنين از اعمال ماليات ارزش افزوده بر نرم افزار ها خبر داد و مقرر شد بخشنامه مربوط در اين زمينه را در اختيار اتحاديه سراسري بگذارد. آقاي مهندس جهان بخشي در بخش ديگري از سخنانش اتحاديه سراسري را مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد انواع محصولات CCTV و دوربين دانست و از تائيد فرآيند مونتاژ دوربين هاي مداربسته و بردهاي الكترونيك در منزل به منزله مشاغل خانگي اطلاع داد و گفت: دارندگان جواز كسب در صورت داشتن استاندارد، مي توانند كارت بازرگاني 5 ساله داشته باشند. آقاي مهندس اكبر ذاكري؛ رياست هيات مديره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني طي سخناني قرار گرفتن مجموع عوامل توليد و خدمات مورد نياز توليد محصولات صنف در يك مكان جغرافيايي واحد را واجد مزاياي قابل توجهي براي بخش هاي مختلف اين صنعت دانست و بر ضرورت اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت استفاده از متقابل از پتانسيل اعضاء دو طرف تاكيد كرد. در اين جلسه همچنين آقاي مهندس سيدعباس هاشميان؛ عضو هيات مديره اتحاديه ، مباحثي مانند الزام يا عدم الزام درج نام شركت اصلي توليد كننده، درج عبارت “ساخت ايران” و درج نشان استاندارد بر روي ليبل محصول را مورد پرسش قرار داد و آقاي جهان بخشي توضيح داد: الزامي براي درج ليبل نام توليدكننده اصلي وجود ندارد و ليبل ساخت ايران نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و در خصوص نشان استاندارد نيز هنوز الزامي براي درج آن وجود ندارد. آقاي مهندس هاشميان در ادامه سخنان خود داشتن اظهار نامه دارايي و حسابداري صنعتي را شاخص هايي براي تشخيص توليد كننده بودن يا نبودن شركت ها دانست و از امكان تمهيد زمينه هاي لازم براي هدايت فعالان صنف به بومهن خبر داد. آقاي مهندس فيض آبادي؛ رياست اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران نيز طي سخناني بر ضرورت اشتراك توانايي هاي واحدهاي توليدي با يكديگر و نيز تقسيم كار بين دو اتحاديه تاكيد كرد. آقاي مهندس فيض آبادي ادامه داد:ما به عنوان دو تشكل همكار بايد بر منافع ملي و كلي صنعت تمركز كنيم و چنانچه اتحاديه سراسري و اعضاء مشكلاتي در حوزه هاي بيمه، ماليات و … داشته باشند، نماينده اين اتحاديه آمادگي دفاع در جلسات مربوط را دارد. وي همچنين اتاق بازرگاني را تشكلي بسيار قوي دانست و گفت: بايد از امكانات موجود اتاق مذكور در جهت اهداف بهره برداري كنيم. آقاي دكتر قلمچي؛ دبير اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران با اشاره به بحث كيفيت، به اهميت كيفيت در كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: استاندارد، مبحث ايمني را مدنظر دارد و در جهت كيفيت، بايد اقداماتي زيرساختي به عمل آوريم. وي توضيح داد: در حال حاضر مشتري به گزارش آزمايشگاه دسترسي ندارد و تا وقتي سازماني با ماموريت بهبود كيفيت نداشته باشيم، كيفيت به مفهوم واقعي محقق نمي شود. آقاي مهندس سيدمحمد ميرمعزي؛ عضو هيات مديره اتحاديه سراسري خواستار تداوم نشست هاي دو اتحاديه در جهت تعامل و همكاري بيشتر شد و گفت: به اين صورت از مسيرهاي طي شده توسط يكديگر مطلع مي شويم و از موازي كاري پرهيز مي شود. آقاي مهندس ميرمعزي همچنين پيشنهاد كرد اعضاء دو اتحاديه در قالب يك مراسم صميمانه با يكديگر آشنا شوند. آقاي مهندس فرهنگ رضايي سميع؛ عضو اتحاديه سراسري نيز طي سخناني بر ضرورت هدفمند كردن همكاري ها در قالب تفاهم نامه و نيز اعلان رسمي دستاوردهاي همكاري دو طرفه تاكيد كرد. خانم دكتر شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه نيز روحيه همكاري و تعامل دو اتحاديه را قابل تقدير دانست و با پيشنهاد خوشه سازي براي تجميع فعاليت هاي صنف، از اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران درخواست كرد نتايج پژوهش هاي مربوط و نيز آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با فعاليت اعضاء اتحاديه سراسري را در اختيار قرار دهند. در اين جلسه مقرر شد: • كميته مشتركي براي تعامل با وزارت صمت و مطالبه گري هاي دو اتحاديه از وزارتخانه مذكور تشكيل شود. • در پايان سال جاري گردهمايي اعضاء دو اتحاديه برگزار شود. • امكان برگزاري نمايشگاه به صورت مشترك بررسي شود. • تفاهم نامه همكاري مشترك عقد شود. • آقاي دكتر قلمچي در كميسيون هاي توليد و مشاوره اتحاديه سراسري به عنوان ميهمان حضور داشته باشند. • فراخوان شناسايي آزمايشگاه هاي صلاحيت دار براي تست محصولات اعضاء ارسال شود.