گزارشي از جلسه هيات مديره سيصد و شصت و هشتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/31 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين جلسه آقاي دكتر روحي؛ رياست هيات مديره شركت پردازش تصوير كمان طرح صندوق سرمايه گذاري مشترك اعضاء را تشريح كرد و به سئوالات هيات مديره پيرامون اين طرح پاسخ داد. همچنين در اين جلسه سرفصل هاي همكاري با اتاق تهران، شاخص هاي احراز هويت توليدكنندگان، برگزاري جلسات هم انديشي با اعضاء، ضرورت نظام مند كردن خدمات پس از فروش و … مورد بررسي قرار گرفت.