سیصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ بصورت آنلاین برگزار گردید و ماده۴ آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های مشورتی پس از بررسی و بازنگری، با شرایط جدید مصوب شد.