سیصد و شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ 10خردادماه1400 به صورت آنلاین برگزار گردید.

-در جهت ایجاد تعلق خاطر و نیز برندسازی اتحادیه، پرچم اتحادیه تهیه و برای اعضاء ارسال شود.
-طرح بررسی توان آزمایشگاه‌های داخلی جهت انجام آزمون های مبتنی بر استانداردهای بین المللی، امکان سنجی بهره برداری از آزمایشگاه های موجود یا ایجاد آزمایشگاه های تخصصی در جهت ساماندهی نظام آزمایشگاه های صنایع حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی توسط جناب آقای مهندس نورحسینی ارائه شود.
-با توجه به نامه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان کاشان به اتحادیه در خصوص استعلام کیفیت کالای تولیدی یک برند، مقرر شد از سوی اتحادیه نامه ای خطاب به شرکت مربوط ارسال شود و ویژگی های کیفی محصولات تولیدی استعلام شده و درخواست بازدید انجام شود.
-درخصوص موضوع تسهیل عضویت در قالب ارائه تخفیف 50 درصدی حق عضویت های معلق پیش از تاریخ 97/04/31 که در مجمع مورخ 1400/02/20 مصوب شد، با توجه به اختلاف تفاسیر اعضاء محترم هیات مدیره از موضوع تصویب شده، اجماع نظر حاصل نشد.
-موضوع چگونگی تشویق و انگیزش اعضاء دارای سوابق مثبت مشارکت، در جلسات آتی هیات مدیره بررسی گردد.