پس از وقفه دو ساله در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایپاس IPAS2022، این رویداد امسال در تاریخ 25 مهرماه 1401 آغاز و در پایان روز پنجشنبه 28 مهرماه در سالن شبستان مصلی امام خمینی (ره) خاتمه یافت.