* همکاری با مرکز داوری اتاق برای رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران
 
* حضور نمایندگان تشکل و اتاق در کمیسیون حل اختلافات بیمه ای، مالیاتی و گمرکی
 
* انعقاد قراردادهای بیمه درمان گروهی و مسئولیت و..با شرایط ویژه ومطلوب برای مدیران و پرسنل شرکت های عضو
 
* مشاوره بیمه ای، مالیاتی، حقوقی و قضایی
 
* شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی اعضای اتحادیه در رسته های موضوع فعالیت اتحادیه
 
* اعطای پروانه عضویت اتحادیه به اعضا
 
* اعطای گواهینامه ها و تاییدیه ها به اعضا جهت استفاده از خدمات و تسهیلات دولتی، مالی، اعتباری و مشارکت در مناقصات و فعالیت های اقتصادی
 
* ایجاد تورهای بازدید از نمایشگاه های تخصصی خارجی
 
*جمع آوری و اطلاع رسانی مناقصات، اطلاعیه ها، اخبار فعالیت های اقتصادی، تصمیمات و قوانین دولتی و گمرکی به اعضاء
 
* راه اندازی و ادارهه بانک اطلاعاتی و وب سایت اختصاصی اتحادیه
 
* معرفی تخصص و فعالیت ها و پروژه های اعضا در وب سایت اتحادیه