هیئت موسس اتحادیه سراسری شرکت­های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه­های ایمنی با اعتقاد برنياز به ساماندهي فضای کسب و کار شركت­هاي فعال در زمينه سيستم­هاي حفاظت الكترونيك و ايمني در سطح كل كشور و سازماندهي شركت هاي مزبور در جهت نظام­مند كردن بازارهاي فعاليت و نيز حمايت از حقوق آنان در اجراي قراردادهاي منعقده سازمان­هاي دولتي و عمومي تصميم براي ايجاد یک تشكل منسجم و سراسري در سطح كشور نمودند.
تلاش بی­وقفه هیئت مؤسس پس از سه سال درتاریخ 1389/04/29 به ثمر نشست و جمع کثیری از شرکت­های همکار با حضور رسمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران و تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری شرکت­های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه­های ایمنی، سرانجام اولین گام را برای ایجاد تشکل فوق در راستاي نظم­دهي و ساماندهي فعالين اين حوزه برداشتند و با رأی قاطع درتصویب اساسنامه برای حفظ و حمایت قانونی از اعضاي خود اقدام نمودند.
اتحادیه در تاريخ 1389/07/19 تحت شماره 283 در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران ثبت و آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور به شماره 19129 مورخ 1389/08/10 منتشر شده است. و بعنوان اتحادیه قانونی، و سراسری در چهارچوب اساسنامه مصوب، فعالیت رسمی خود را آغاز و اقدام به جذب اعضاء از میان شرکتهای رسمی، معتبر و فعال در زمینه­های مرتبط، نموده است.
بر اساس مفاد قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب شورای اسلامی) و ماده 91 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، اتاق ایران بعنوان نماینده قانونی بخش خصوصی و مشاوره سه قوه (مقننه، مجریه و قضاییه) تعیین گردیده است که دارای اهداف و وظایف متعددی در راستای بررسی سیاست­های کلان اقتصادی و حل و فصل مسائل و مشکلات اتحادیه­ها، انجمن و سندیکاهای تحت پوشش و اعضاء آن­ها می­باشد. حضور نمایندگان اتحادیه­ها، سندیکاها و انجمن­های مرتبط از طریق اتاق ایران در شوراهای حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی، گمرکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیسیون ماده (1) تعیین تعرفه­های گمرکی و…، گویای این امر مهم میباشد. ضمن اینکه نمایندگان اتحادیه­ها و انجمن­ها برحسب رشته فعالیت تخصصی خود به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بسیاری از شوراها و کمیسیون­های فوق­الذکر حضور دارند.

 

اسامي اعضاء هيأت مديره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره

اکبر ذاکری

رئیس هیئت مدیره