سي و ششمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه‌شنبه مورخ 1400/05/12 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

اعضاء به ادامه بررسي و تبادل نظر پيرامون طرح احراز صلاحيت شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش پرداختند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: سيد محمد ميرمعزي، مجيد كريمي، مهدي رزقي، مهران نوايي، محمدعلي بورچي، محمدحسن حلاوي، سيد اميرحسين هاشميان، سيد مهدي ميرحسيني نيري و اميرعباس محتشمي