سي و هفتمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه‌شنبه مورخ 1400/05/19 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات: اعضاء به ادامه بررسي و تبادل نظر پيرامون طرح احراز صلاحيت شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش پرداختند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه

آقايان: سيد محمد ميرمعزي، مجيد كريمي، مهدي رزقي، محمدحسن حلاوي و اميرعباس محتشمي